مطالب آموزشی

اخبار، اطلاعیه ومطالب آموزشی

دانش آموزان عزیز
والدین گرامی
بازدیدکننده محترم
بر آنیم تا دراین صفحه هرآنچه مربوط به بخش آموزش می باشد را منعکس نماییم..
اطلاعیه ها ، مباحث مربوط به جشنواره های آموزشی، رتبه بندی ها، پیام های آموزشی و…
چنانچه درباره مطالب دیدگاهی و نظر و پیشنهادی داشتید، ازطریق دیدگاه درانتهای صفحه با ما درمیان بگذارید..
چنانچه سوالی از معاونت آموزشی داشتید، ازطریق تکمیل فرم (ارتباط باما) مطرح نمایید..
سعی می کنیم دراسرع وقت پاسخگوی شما باشیم..
با تشکر
احمد محمدی زاده
معاونت آموزشی دبیرستان نمونه و هوشمند رسولیان 
ناحیه یک یزد
مطالب آموزشی