مطالب اداری و اجرایی

اخبار، اطلاعیه و نکات معاونت اجرایی

دانش آموزان عزیز
والدین گرامی
بازدیدکننده محترم
بر آنیم تا دراین صفحه هرآنچه مربوط به بخش اجرایی می باشد را منعکس نماییم..
اطلاعیه ها ، مباحث مربوط به نمرات ، مباحث مربوط به امور اداری ، راهنمای مطالعه و….
چنانچه درباره مطالب دیدگاهی و نظر و پیشنهادی داشتید، ازطریق دیدگاه درانتهای صفحه با ما درمیان بگذارید..
چنانچه سوالی از معاون اجرایی داشتید، ازطریق تکمیل فرم (ارتباط باما) مطرح نمایید..
سعی می کنیم دراسرع وقت پاسخگوی شما باشیم..
با تشکر
الله کرم کیانی
معاونت اجرایی دبیرستان نمونه و هوشمند رسولیان 
ناحیه یک یزد
مطالب اجرایی