کلاس های جبرانی مرداد

کلاسهای جبرانی تابستانی 

سلام و عرض ادب
دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهمی  که به هر دلیل نتوانستند در خرداد ماه نمره لازم را کسب کنند ، می توانند با تکمیل فرم زیر و پرداخت هزینه ، در کلاسهای آنلاین شرکت نمایند و پس از برگزاری آزمون و کسب نمره مناسب ، جبران نمرات خرداد را بنمایند..

نکات خیلی مهم :

دروس به صورت آنلاین برگزار می شود و نیازی به حضور دانش آموز نیست…(کلاسها در اسکای روم برگزار می شود)

چنانچه دانش آموزی 3 جلسه غیبت داشته باشد ، از کلاس حذف و قادر به شرکت در آزمون هم نیست..

هزینه و زمان برگزاری کلاسها :

 • ریاضی 32 ساعت و 91000 تومان
 • زبان 16ساعت و 46000 تومان
 • مطالعات 24 ساعت و 68000 تومان
 • عربی 16ساعت و 46000 تومان
 • علوم تجربی 24 ساعت و 68000 تومان

چگونه هزینه ها را پرداخت نماییم؟

شما می توانید به دو روش هزینه ها را پرداخت نمایید:

 1. حضور به بانک و پرداخت به حساب مدرسه (مثلا دو درس را می خواهید شرکت کنید ، جمع دو درس را یکجا به حساب مدرسه واریز و اطلاعات فیش را در فرم زیر وارد نمایید)
 2. پرداخت به صورت آنلاین ..که کافیست فرم زیر را تکمیل و هزینه را آنلاین پرداخت نمایید..

شماره حساب مدرسه در بانک ملی :

4150161119008  به نام دبیرستان نمونه رسولیان دوره اول

نکته :

برنامه و ساعت و نحوه شرکت در کلاسها برای شما پیامک می شود…

فرم زیر را تکمیل نمایید:

**************

لیست ثبت نام کنندگان :

نمایش 1 - 25 از 77

نامنام خانوادگیپایهمدرسهدروس
امراللهیابوالفضلهشتمدانش پژو
 • زبان
ابولفضل رحیمیابولفضلهفتمشاهد اقا
 • ریاضی
 • زبان
ابولفضل رحیمیابولفضلهفتمشاهد اقا
 • ریاضی
امیر محمد قاسم زادهامیر محمدهشتممدرس یزدی
 • ریاضی
 • زبان
امیرحسین پور حدادیان تفتامیرحسینهشتمنیکپور
 • ریاضی
امیرحسین پور حدادیان تفتامیرحسینهشتمنیکپور
 • ریاضی
امیرحسین پور حدادیان تفتامیرحسینهشتمنیکپور
 • ریاضی
امیرحسین پورحدادیان تفتامیرحسینهشتمنیکپور
 • ریاضی
امیرحسین پور حدادیان تفتامیرحسینهشتمنیکپور
 • ریاضی
احسانپورجعفرینهمنیکپور
 • ریاضی
 • زبان
 • عربی
 • مطالعات اجتماعی
 • علوم
احسانپورجعفرینهمنیکنژاد
 • ریاضی
 • عربی
 • مطالعات اجتماعی
 • علوم
احسانپورجعفرینهمنیکنژاد
 • ریاضی
 • عربی
 • مطالعات اجتماعی
 • علوم
محمدمهدیپورحاجیهفتمنمونه رسولیان
 • زبان
 • عربی
میرزا تاجیکتاجیکهشتمدبیرستان مدرس یزدی
 • ریاضی
میرزا تاجیکتاجیکهشتمدبیرستان مدرس یزدی
 • ریاضی
شاهی صدرآبادیحجتهفتمصادق
 • ریاضی
سید محمد حسینی طباطباییحسینی طباطبایینهممنیری
 • ریاضی
 • زبان
سید علی حسینی طباطباییحسینی طباطبایینهممنیری
 • ریاضی
 • زبان
کوروشرفیعیهشتمحاج محمد نیکپور
 • ریاضی
 • زبان
کوروش رفیعیرفیعیهشتمحاج محمد نیکپور
 • ریاضی
 • زبان
علی سرداریسرداریهفتممدرس یزدی
 • ریاضی
 • زبان
 • عربی
علی سرداریسرداریهفتممدرس یزدی
 • ریاضی
 • زبان
 • عربی
ابوالفضلسلطان عطارهشتمشاهد آقا
 • ریاضی
سید حسام حسینیسید حسامهشتمحاج محمد نیکپور
 • ریاضی
مهدی یارشاهرضایینهمصادق
 • ریاضی
نامنام خانوادگیپایهمدرسهدروس

مقالات مرتبط

پاسخ