مطالب مشاور

اخبار، اطلاعیه و نکات مشاوره ای

دانش آموزان عزیز
والدین گرامی
بازدیدکننده محترم
بر آنیم تا دراین صفحه هرآنچه مربوط به بخش مشاوره می باشد را منعکس نماییم..
اطلاعیه ها ، مباحث مربوط به هدایت تحصیلی ، مباحث مربوط به همگام ، راهنمای مطالعه و….
چنانچه درباره مطالب دیدگاهی و نظر و پیشنهادی داشتید، ازطریق دیدگاه درانتهای صفحه با ما درمیان بگذارید..
چنانچه سوالی از مشاور داشتید، ازطریق تکمیل فرم (ارتباط باما) مطرح نمایید..
سعی می کنیم دراسرع وقت پاسخگوی شما باشیم..

 

با تشکر
مهدی شیبیجی
مشاور دبیرستان نمونه و هوشمند رسولیان 
ناحیه یک یزد
مطالب مشاوره ای