معرفی کادر اداری و آموزشی دبیرستان

معرفی کادر اداری و آموزشی دبیرستان

دبیرستان نمونه و هوشمند دوره اول رسولیان ، یکی از بهترین دبیرستان های ناحیه یک یزد می باشد که هرساله بالای 90 درصد از دانش آموزان پایه نهم آن در دبیرستان های دوره دوم خاص ، پذیرفته می شوند..

این قبولی و و اشتیاق به ثبت نام در این دبیرستان ، مرهون زحمات دبیران خوش نام ، پرانگیزه ، مسلط ، مهربان و خلاق هست…

معرفی کادر اداری و آموزشی
رضا دبیری مدیریت
محمد آزاد معاونت فناوری
احمد محمدی زاده معاون آموزشی
الله کرم کیانی معاون اجرایی
استاد میرجلیلی دبیر درس معارف
استاد امین الرعایا دبیر کارو فناوری
استاد پارساییان دبیر ریاضیات
استاد عابدینی دبیر درس عربی
استاد رضایی دبیر تربیت بدنی
استاد رحیمی درس زبان انگلیسی
استادجمال پور درس علوم تجربی
استاد حیدری دبیر کارو فناوری
استاد عبدلهی دبیر ریاضیات
استاد سلیمانی دبیر ادبیات فارسی
استاد نایب زاده دبیر عربی
استاد شبیجی مشاور دبیرستان
استاد موروکیان دبیر مطالعات
استاد نصیری دبیر علوم تجربی
استاد جعفری دبیر عربی
استاد شادان پور دبیر زبان انگلیسی
استاد فلاطونی دبیر مطالعات اجتماعی
استاد خضری دبیر ریاضیات
استاد زارع زاده دبیر مطالعات
استاد وطن خواه دبیر ادبیات
استاد زارع دبیر درس عربی
استاد کاشفی دبیر علوم تجربی
استاد منصوری دبیر ادبیات فارسی
استاد تقوایی دبیر درس قرآن
استاد نیک اختر دبیر درس هنر
استاد مهدی زاده دبیر هنر
استاد دهقان دبیر آمادگی دفاعی
استاد سید محمد باقر حسینی معاونت پرورشی و تربیت بدنی

مقالات مرتبط

پاسخ