ثبت نام دانش آموز

دانش آموزان عزیز:

این فیلم راهنما جهت ثبت نام در سایت می باشد..

تمام کلاس های مجازی ،آزمونها و اطلاعیه ها ازطریق سایت انجام می شود..لطفا اطلاعات اطلاعات خود را طبق فیلم آموزشی زیر در سایت ثبت نمایید…

نمونه رسولیان