تبریک موفقیت

جناب آقای زارع زاده عزیز

همکار محترم 

موفقیت شما در کسب رتبه دوم کشوری در بخش گویندگی رادیو، در جشنواره مجریان و گویندگان سرّسخن را صمیمانه به شما تبریک عرض می نماییم…

امید که همیشه سرحال، شاد ، پرانرژی باشید و شاهد موفقیت ها یبیشتر شما باشیم..

کارکنان و دانش آموزان دبیرستان نمونه و هوشمند رسولیان ناحیه یک یزد

مقالات مرتبط

پاسخ