فرم واکسیناسیون

هرچه زود فرم واکسیناسیون کامل شود

دانش آموزان عزیز

والدین گرامی

جهت برنامه ریزی دقیق تر و همچنین دریافت آمار دقیق از واکسیناسیون ، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید..

بدیهی است که از ورود دانش آموزانی که به هر نحوی واکسن کرونا نزده اند ، در سرکلاس درس ممانعت به عمل می آید..

رضا دبیری

مدیر دبیرستان نمونه و هوشمند رسولیان ناحیه یک یزد

تکمیل فرم
نام دانش آموز :نام خانوادگی دانش آموز :کلاس :چه نوع واکسنی زده اید؟چند دوز واکسن زده اید؟
نام دانش آموز :نام خانوادگی دانش آموز :کلاس :چه نوع واکسنی زده اید؟چند دوز واکسن زده اید؟

مقالات مرتبط

پاسخ