ورودی های هفتم 1400

برنامه های آموزشی سال تحصیلی جاری

دانش آموزان عزیز

والدین گرامی پایه هفتم سال جاری

ضمن عرض خوش آمد گویی مجدد خدمت شما ، با توجه به احتمال آنلاین بودن و غیر حضوری بودن کلاسهای درس در سال تحصیلی 1400 ، برنامه ها و نرم افزارهای مورد نیاز کلاس و آزمون آنلاین خدمت شما معرفی می گردد..

کلاس آنلاین در نرم افزار برگزار می شود

آزمون آنلاین در سامانه برگزار می شود

مراحل و روال کار :

دانش آموزان و والدین عزیز ، در سال تحصیلی در دبیرستان نمونه رسولیان ، لطفا به نکات زیر توجه نمایند : 

دانش آموزان سعی نمایند برای کلاس و آزمون ، از لبتاپ یا کیس کامپیوتر  استفاده کنند…

هر کامپیوتری که فقط به اینترنت متصل شود کافیست…

زمان بندی کلاس توجیهی

برنامه و ساعات

مقالات مرتبط

پاسخ